ឃ្លាំងសំរាប់ជួលនៅលើផ្លូវជាតិលេខ 1 / $9,072


សម្រាប់ជួល

កាលបរិច្ឆេទ: 2020-02-24

ការពិពណ៌នា

ព្រីន

ឃ្លាំងសំរាប់ជួលនៅលើផ្លូវជាតិលេខ 1 - ទីតាំងល្អនៅលើផ្លូវជាតិ - ងាយស្រួលក្នុងការនាំទំនិញចេញ ចូល - ឃ្លាំងមានទំហំធំផ្ទុកទំនិញបានច្រើន

ព៌តមានបន្ថែម

 • កូដ: W-10004
 • តម្លៃ/m2: $2
 • តម្លៃ: $9,072
 • ប្រវែងសរុប: 4,536(m2)
 • ទីតាំង: National road 1, Km no 17
 • Amenities

  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

  លក្ខណៈផ្សេងទៀត

  ដី និង ឃ្លាំងសំរាប់លក់នៅជិតស្ថាតទូតចិន

  តម្លៃ: $1,450,000

  ទីតាំង: 349 St 177, Phnom Pe...

  ឃ្លាំងសំរាប់ជួលនៅជិតអ៉ីអន2

  តម្លៃ: $2,000/month

  ទីតាំង: Street 92, Phnom Pen...